Изведба на градежни и градежно занаетчиски работи од областа на високоградба и нискоградба

 
 

За нас

 
Виа Инжинеринг ДОО Вевчани е градежна организација со седиште во Вевчани која се занимава со изведувaње на градежни и градежно занаетчиски работи од областа на високоградба и нискоградба. Во областа на градежништвото Друштвото има долгогодишно искуство кое датира од 1965 година кога во тогашни форми на делување (како приватни претприемачи) работеше во просториите на бивша СФРЈ (Хрватска и Словенија). Денес својата дејност ја обавува исклучиво на просторот на РМ.

Виа Инжинеринг ДОО Вевчани има изведувано работи за јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ за изградба на станбено деловни објекти во Скопје, Македонска Каменица, Пробиштип, Струга, Неготино, Кавадарци, Берово, Битола, Прилеп и Демир Хисар. Исто има извршувано интервенции по рамковни договори за одржување на повик на АД Македонски телекуминикации Скопје, интервенции по рамковни договори за ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ и Рамковен договор за интервенции и одржување на АД Макпетрол Скопје.

Во Виа Инжинеринг ДОО Вевчани, за одржување на својата дејност од областа на грaдежната оператива, работат четири градежни инженери, над четириесет работници оспособени за комлетно извршување на работите од нискоградба и високоградба. Друштвото располага со целата потребна опрема и други физички капацитети за извршување на градежни работи од областа на високоградба и нискоградба.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процесот на градење со постојана грижа за заштита на животната средина и безбедност и здравје при работа се на прво место на сите вработени во Виа Инжинеринг при извршување на секојдневните активности. Разбирањето на квалитетот, работните услови и природното окружување на вистинскиот начин претставува основа за успешно насочување на сите активности, од наједноставните до најсложените, кои водат кон остварување на стратегиските цели на компанијата.
 
 
 

Мисија и Визија

 
Мисија на компанија е што пооригинална идеја да се претвори во производ со врвен квалитет кој ќе ги задоволи потребите на купувачите и со тоа ќе се постигне подобро позиционирање на пазарот. Денес е тешко да се биде различен, креативен и иновативен, за што сведочат и остварувања на компанијата. Команијата особено вложува напори секој чекор до финалниот производ и услугите да бидеме крајно професионални, бидејќи само тоа е патот до загарантираниот успех.

Визија на компанијата e да создадеме мрежа на меѓународни партнери, т.е. да создадеме препознатливост и на глобално ниво.
 
 

Галерија

 
 

Листа на проекти

 
-Изградба на нова управна зграда ТЕЛЕКОМ во Скопје
-Работи на објект Национална арена Филип Втори за обезбедување услови за УЕФА КУПОТ
-Адаптација на објект Монополска управа (Уќумат) во Скопје
-Берово е изграден објект на улица „Моша Пијаде“ ББ.
-Битола е изграден објектот БЛР1 Ц1.
-Доградба на детска градинка Срничка-Чекорче населба Аеродром
-Доградба на ОУ ''Дедо Иљо Малешевски во Берово
-Изградба на детска градинка Општина Сопиште
-Изградба на детска градинка с.Корешница Демир Капија
-Изградба на зграда Венец2 во Дебар
-Изградба на зелен пазар во Берово
-Изградба на станбен објект Точила 2 во Прилеп
-Изградба на станбена зграда Скопје, Јурија населба Ѓорче Петров
-Изградба на станбено деловен објект во Бутел
-Кавадарци е изграден објект на улица „Блажо Алексов“ ББ - Б-2.
-Македонска Каменица е изграден објект на улица „Првомајска“ ББ - зграда 1
-Изградба на ООУ Вера Јоциќ во Гази Баба,Скопје
-Станбено деловен објект на Блок 1 (5а) во Демир Хисар

Проекти на кои Виа инженеринг моментално работи:
-Станбена зграда објект на ул. Христијан Тодоровски - Карпош во Пробиштип
-Станбен објект број 1 - Урбана заедница, Неготино
-Изградба на детска градинка, Кочани
 
 
 
 
 
 
*
 
*
 
*